• Osnovna varijanta kućišta za 2/4 modula
    • Ekpanziono kućište za prihvat do 4 dodatna modula
    • Širok izbor modula različitih snaga
    • Mogućnost paralelne veze izmedju istovetnih modula
    • Sistem omogućava konfiguraciju sa do 16 nezavisnih kanala.
    • Visoka rezolucija očitavanja 0,1mV/0,01mA
    • 8 modova rada CC/CV/CR/CW/CV+CC/CR+CC/CW+CC/CV+CR(CR-LED)
    • Merenje struje i napona frekvencije do 50kHz
    • Brzina promene signala od 25kHz u dinamičkom modu rada ili 100kHz u LIST modu
    • Integrisan signal generator za simulaciju signala u LIST modu rada
    • Dinamička raspodela snage po kanalima prema zahtevu korisnika
    • Podesivo Rise/Fall vreme
    • Priključci sa prednje i za zadnje strane
    • OVP/OCP/OPP/OTP kao i zaštita od pogrešnog polariteta
    • Standardni LAN/RS232/USB interfejs