Cenovno povoljan elektronski balast sa odličnim karakteristikama.

  • 4,3″ TFT LCD displej
  • Rezolucija očitavanja 0,1mV/0,1mA
  • Ulazni Naponski opseg 0-15/150V
  • Ulazni Strujni opseg 0-4/40A
  • 4 Statička moda rada CC, CV, CR, CP
  • 3 Dinamička moda rada kontinualni, pulsni ili promenjivi
  • Dinamički opseg do 30Khz
  • Podesivo vreme uzlazne struje od 0,001A/µs do 5A/µs
  • Strujna, naponska, temperaturna i zaštita od pogrešnog polariteta
  • RS232, USB, komunikacioni interfejsi
  • Opcioni USB-GPIB komunikacioni interfejs
  • Dimenzije 239x157x442mm, 7,58kg