• LCD TFT Ekran osetljiv na dodir, 320x240mm
 • HTANALYS softver omogućava grafički prikaz podataka na pametnim uredjajima (PC, Tablet ili Smart telefonima)
 • Mogućnost globalnog deljenja podataka putem HT oblaka
 • Prenos podataka u realnom vremenu
 • Brza validacija ispravnosti elekričnog sistema( OK/not OK) prema zadatim parametrima

Sigurnosna provera električnih instalacija

 • Naponska merenja ( RCD, LOOP, Sekvenca) 15-460V/1V rezolucija
 • Merenje frekvencije 47,0 do 63,6 Hz/0,1Hz rezolucija
 • Merenje neprekidnosti na zaštitnim provodnicima 0,01 do 99,99Ω/ 0,01(0,1)Ω rezolucije
 • Merenje otpornosti izolacije do 1000V/2GΩ
 • Merenje impedanse L-L, L-N, L-PE do 199,9Ω
 • Merenja na RCD zaštitnim relejima
 • Merenje specifične otpornosti sistema
 • Merenje otpornosti uzemljenja trožičnom metodom
 • Merenje specifične otpornosti zemljišta Wennerovom metodom
 • Merenje napona dodira
 • Merenje padova napona
 • Merenje struja curenja
 • Merenje parametara okoline kao što su osvetljaj, temperatura i vlažnost

Analiza kvaliteta električne energije

 • Mogućnost snimanja do 632 parametara u trajanju od 2 meseca
 • Merenje AC TRMS napona do 660V
 • Merenje frekvencije mreže od 42 do 69Hz
 • Merenje AC TRMS struje preko strujnih klamp klešta
 • Merenje DC snage
 • Merenje AC snage (aktivne, reaktivne, faktora snage)
 • Prikaz strujnih i naponskih harmonika i anomalija

 

 • Baterijsko napajanje punjivim 6×1,2V baterijama
 • Eksterni punjač baterija
 • Dimenzije 225x165x75mm, 1,2kg