Koristi se za testiranje vremena reakcije zaštitnih uredjaja, merenje otpora uzemljenja kao i osnono merenje AC/DC struje i napona.

 • LCD displej 73x73mm
 • Testiranje FID sklopki strujama: 30mA,30x5mA,100mA,300mA
 • Merenje vremena reakcije FID sklopki 2÷400ms
 • Merenje otpora uzemljenja
  1 ÷ 1999Ω /15mA
  0.1 ÷ 199.9Ω/100mA
 • Merenje DC napona: 1mV do 605V
 • Merenje AC napona: 1mV do 605V (TRMS)
 • Merenje DC/AC struje preko eksternog klampa
 • Merenje otpornosti: 39,99/399,9/3999/39,99kΩ
 • Merenje frekvencije 30-400Hz
 • MIN/MAX/AVG/PEAK merenja
 • HOLD funkcija
 • Prikaz smera faza jednožičnom i dvožičnom metodom
 • Automatska detekcija AC/DC signala
 • Test neprekidnosti sa zujalicom
 • Auto Power OFF funkcija

Isporučuje se u kompletu sa:

 • C2075 Merni kabal sa šuko priključkom
 • KIT0075 set od 2 merna provodnika sa aligator konektorima
 • BORSA75 torba za nošenje
 • ISO9000 kalibracioni sertifikat

Dodatna oprema:

 • HT4003 400A AC eksterna strujna klješta
 • HT96U Strujna klešta ya merenje struja curenja 1-100-1000A/1V -54mm max. diametar
 • NOCANBA Adapter za konekciju HT96U strujnih klešta