• LCD displej 9999 cifara
 • MIN/MAX/AVG/PEAK merenja
 • DATA HOLD funkcija
 • Automatska kalibracija testnih provodnika
 • Automatsko pražnjenje uredjaja pod testom
 • Test neprekidnosti: 0,01÷99,99Ω
 • Merenje otpora izolacije naponima: 250/500VDC
 • Oseg merenja otpora izolacije od 0,00÷999MHT7051 Profesionalni
 • tester otpora izolacije 5000VDC (500VDC)
 • Napon DC: 1/10/100/605V
 • Napon AC: 1/10/100/605V
 • Struja AC/DC preko ekternih strujnih klješta: 1/1200A
 • Otpornost: 39,99/399,9/3999/39,99kΩ
 • Freq. preko testnih provodnika: 30÷199,9Hz/200÷400Hz
 • Freq. preko ekstenog klampa:0÷199,9Hz/200÷400Hz
 • Indikacija smera faza

Isporučuje se u kompletu sa setom testnih provodnika sa aligator konektorima, torbicom i CE deklaracijom o usaglašenosti

Dodatna oprema:

 • HT4003: 400A AC strujna klješta
 • HT96U: Strujna klješta ya merenje struja curenja 1-100-1000A/1V 54mm maks. diametar
 • NOCANBA: Adapter za konekciju HT96U strujnog klampa