• LCD displej, 5 digita,5x20mm
  • Merni opseg za brzinu vazduha 0,15 do 30m/s
  • Merni opseg za temperaturu od -20 do +80°C
  • Vreme odziva 6s
  • Hot-wire senzor f8mm x 300mm
  • Dimenzije i dužina kabla f4,8mm x 2m
  • Jednostavan za upotrebu
  • Hold funkcija
  • Batrijsko napajanje sa autonomijom rada od 40h
  • Kućište instrumenta izradjeno od kvalitetnog ABS-a u IP54 zaštiti
  • Isporučuje se u kompletu sa kalibracionom izjavom i torbom za nošenje