• LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
 • Tačnost 0,5% od maksimalne vrednosti
 • Frekvencija merenja 2000Hz
 • Izmenjivi senzor na kablu dužine 3m za merenje pritisne i isežuće sile
 • Prikaz mernih jedinica N, lb, kg
 • Peak/Hold funkcija merenja
 • Funkcija kontinualnog merenja sa vremenom integracije 10s
 • Mogućnost podešavanja Min. i Max. vrednosti pritisne ili istežuće sile sa funkcijom alarma
 • Zvučni i vizuelni alarm
 • Zaštita od preopterećenja do 150% od opsega
 • Funkcija automatskog gašenja kada se instrument ne koristi
 • Interna memorija za 10 merenja
 • Opcioni relejni modul sa pojačivačem za pojačanje signala na izlazu radi upravljanja procesom
 • Funkcija statistike srednjih min/max vrednosti do 10 memorisanih rezulatata
 • RS232 Interfejs za povezivanje sa računarom
 • Opcioni AFH-FAST softver za vizuelizaciju rezultata merenja i njihov prikaz u Exel-u
 • Opcioni AFH-FD softver za prenos i obradu podataka na računaru
 • Opcioni termalni štampač YKB-01N
 • Baterijsko napajanje preko punjivih baterija
 • Isporučuje se u tvrdom koferu sa više mernih nastavaka i priključaka
 • Dimenzije 66x36x230mm, 0,640kg
 • Garantni period 2 godine

 

SAUTER FH-M modeli
Model: Merni opseg (N) Rezolucija (N)
FH-S2 2 0.001
FH-S5 5 0.001
FH-S10 10 0.005
FH-S20 20 0.01
FH-S50 50 0.01
FH-S100 100 0.05
FH-S200 200 0.1
FH-S500 500 0.1