• LCD displej
 • Integrisan senzor za merenje pritisne i isežuće sile
 • Tačnost 0,2% od maksimalne vrednosti
 • Prikaz mernih jedinica N, kg, oz, lb
 • Frekvencija merenja 1000Hz
 • Peak/Hold funkcija merenja
 • Funkcija kontinualnog merenja sa vremenom integracije 10s
 • Metalno kućište omogućava rad u teškim uslovima
 • Mogućnost podešavanja Min. i Max. vrednosti pritisne ili istežuće sile sa funkcijom alarma
 • Zvučni i vizuelni alarm
 • Interna memorija za do 1000 merenja
 • RS232 interfejs samo za povezivanje sa štampačem
 • Opcioni AFH-FAST softver za vizuelizaciju rezultata merenja i njihov prikaz u Exel-u
 • Opcioni AFH-FD softver za prenos i obradu podataka na računaru
 • Zaštita od preopterećenja do 150% nominalne vrednosti sile
 • AUTO-OFF funkcija ili kontinualni rad
 • Isporučuje se u tvrdom koferu sa više mernih nastavaka i priključaka
 • Dimenzije 145x73x34mm, 0,940kg
 • Garantni period 2 godine

 

SAUTER FC modeli
Model: Merni opseg (N) Rezolucija
FC10 10 0.01
FC50 50 0.01
FC100 100 0.1
FC500 500 0.1
FC1K 1000 1