• Ulazni konektor N tipa/ženski
 • Nominalna impedansa ćelije: 50 Ohm
 • Talasna impedansa: 377 Ohm
 • Isporučuje se sa DC Blokom za zaštitu 50V/6GHz, VSVR: ≤1.2
 • Isporučuje se sa RF terminatorom 50 Ohm-3GHz-25V-N, VSVR: ≤1.2

Model:TBTC0

 • Dužina: 390mm
 • Širina: 100mm
 • Visina: 62mm
 • Visina septuma: 28mm
 • Pravougaona površina ispod septuma za DUT: 190mmx70mmx28mm
 • Maksimalna ulazna snaga RF: 10V (ograničeno isporučenim završetkom od 50 Ohma)
 • Ulazni povratni gubitak: S11 do 3,15GHz<-15dB
 • Gubitak u prenosu: do 3GHz<3dB, do 6GHz <4dB

Model:TBTC1

 • Dužina: 390mm
 • Širina: 200mm
 • Visina: 108mm
 • Visina septuma: 50mm
 • Pravougaona površina ispod septuma za DUT: 190mmx130mmx50mm
 • Maksimalna ulazna snaga RF: 25V (ograničeno isporučenim završetkom od 50 ohma)
 • Ulazni povratni gubitak: S11 do 1,2 GHz <-20dB, do 2,1 GHz <-17dB, do 3GHz <-14dB
 • Gubitak u prenosu: do 1,4 GHz <1 dB, do 2,1 GHz <3dB, do 3 GHz <6 dB

Model:TBTC2

 • Dužina: 636mm
 • Širina: 300mm
 • Visina: 205mm
 • Visina septuma: 100mm
 • Pravougaona površina ispod septuma za DUT: 230mmx280mmx100mm
 • Maksimalna ulazna snaga RF: 25V (ograničeno isporučenim završetkom od 50Ohma)
 • Ulazni povratni gubitak: S11 do 800MHz<-15dB, do 1,5GHz<-10dB, do 3GHz<-8dB
 • Gubici u prenosu: do 800 MHz<1 dB, do 1,15 GHz <3dB

Model:TBTC3

 • Dužina: 1038mm
 • Širina: 501mm
 • Visina: 305mm
 • Visina septuma: 150mm
 • Pravougaona površina ispod septumaza DUT: 360mmx480mmx150mm
 • Maksimalna ulazna snaga RF: 25V (ograničeno isporučenim završetkom od 50Ohma)
 • Ulazni povratni gubitak: S11 do 700MHz<-16dB
 • Gubici u prenosu: do 730MHz<3dB