• Dvostruki LCD displej 45×28,5mm
 • Memorija 100.000 izmerenih vrednosti
 • Snimanje 2 parametara istovremeno
 • Brzi prenos podataka 1000 vrednosti u sekundi
 • Opseg merenja temperatureh
 • K: -200 to +1000 °C
 • J: -100 to +750 °C
 • T: -200 to +400 °C
 • Opcioni KILOG softver za obradu podataka i kreiranje izveštaja
 • Opcioni KILOG-CFR sigurnosni softver za kreiranje izveštaja (bez mogućnosti izmene podataka)
 • Opcioni KNT DATA COLLECTOR omogućava skupljanje podataka sa jednog ili više Dataloggera sa mogućnošću memorisanja do 500,000 podataka
 • Opcioni prenosni printer za štampanje rezultata merenja
 • Opcioni kalibracioni sertifikat
 • ABS Kućište u IP54 zaštiti
 • Isporučuje se u kompletu sa magnetnim nosačem