• LCD Displej 45x47mm
 • Memorija 100.000 izmerenih vrednosti
 • Brzi prenos podataka 1000 vrednosti u sekundi
 • Akvizicija do 3 merna parametra istovremeno
 • Podesivo vreme uzorkovanja od 1s do 24h
 • DELTA, Min, Max, HOLD Funkcija
 • 2 ulaza za eksterne PT100 merne sonde
 • Širok izbor PT100 mernih sondi -100 to +400 °C
 • 5 modova snimanja ( u vremenskim intervalima, Min, Max, AVG, Monitoring)
 • Snimanje struje 0/4-20 mA
 • Snimanje struje preko strujnih klešta 0-50 A / 0-100 A / 0-200 A / 0-600 A
 • Snimanje naponskih vrednosti 0-10 V
 • Opcioni KILOG softver za obradu podataka i kreiranje izveštaja
 • Opcioni KILOG-CFR sigurnosni softver za kreiranje izveštaja (bez mogućnosti izmene podataka)
 • Opcioni KNT DATA COLLECTOR omogućava skupljanje podataka sa jednog ili više Dataloggera sa mogućnošću memorisanja do 500,000 podataka
 • Opcioni prenosni printer za štampanje rezultata merenja
 • Opcioni kalibracioni sertifikat
 • ABS Kućište u IP65 zaštiti
 • Baterijsko napajanje sa autonomijom rada od 5 godina
 • Isporučuje se u kompletu sa magnetnim nosačem