• Opseg merenja CO2 je od 0 do 5000ppm-a
  • Opseg merenja vlažnosti od 5 do 95%Rh
  • Opseg merenja temperature ambijenta od -20°C do +70°C
  • Memorija 20.000 izmerenih vrednosti
  • Vizuelni alarm u dve setovane vrednosti
  • 5 režima rada
  • Baterijsko napajanje sa okvirno 3 godine autonomijom rada
  • Kimo 3,5″ коnektor za povezivanje sa računarom
  • Programiranje putem opcionih KILOG ili KILOG-CFR softvera ili direkntno putem tastera
  • Dimenzije 120x80x55mm