• Merni opseg -40 do +85°C (modeli KT-20G, KT-20L)
  • Merni opseg  0 do +125°C (model KT-20T)
  • Brzi prenos podataka od 1400 vrednosti u sekundi
  • Memorija 8192 merenja
  • Opcioni KILOG-CFR sigurnosni softver za kreiranje izveštaja (bez mogućnosti izmene podataka)
  • Opcioni KNT DATA COLLECTOR omogućava skupljanje podataka sa jednog ili više Dataloggera sa mogućnošću memorisanja do 500,000 podataka
  • Kućište u IP67 zaštiti
  • Isporučuje se u kompletu sa magnetnim nosačem