• LCD Displej, 4 cifre
  • Merni opseg od -50 do +800°C
  • Podesiv koeficijenat emisije od 0,10 do 1
  • High/Low alarm
  • Spektralni opseg 8 – 14 μm
  • Optička rezolucija 20:1 (13 mm na 260 mm)
  • Vreme odziva 150ms
  • Indikacija negativne temperature
  • Baterijsko napajanje

Isporučuje se u kompletu sa torbicom.