• Varijante sa i bez displeja (45x17mm)
 • Akvizicija do 3 merna parametra istovremeno
 • 5 modova snimanja ( u vremenskim intervalima, Min, Max, AVG, Monitoring)
 • CMOS interni senzor za merenje temperature i vlažnosti
 • Opseg merenja temperature -20 to +70 °C
 • Opseg merenja vlažnosti 5 to 95 %RH
 • Opseg merenja osvetljaja 0-10000 Lux
 • Memorija do 16000 merenja
 • Baterijsko napajanje sa autonomijom rada do 5 godina
 • Podesivo vreme uzorkovanja od 1s do 24h
 • Opcioni KILOG softver za obradu podataka i kreiranje izveštajaumrežavanje do 100 Kistock RF Dataloggera
 • Opcioni KILOG-CFR sigurnosni softver za kreiranje izveštaja (bez mogućnosti izmene podataka)
 • Opcioni KNT DATA COLLECTOR omogućava skupljanje podataka sa jednog ili više Dataloggera sa mogućnošću memorisanja do 500,000 podataka
 • Opcioni prenosni printer za štampanje rezultata merenja
 • Opcioni kalibracioni sertifikat
 • ABS kućište u IP40 zaštiti
 • Isporučuje se u kompletu sa magnetnim nosačem