• LCD ekran 4 digita, 6000 cifara i bargrafom
 • Automatski izbor opsega i detekcija AC/DC signala
 • LoZ ulaz za merenje napona niskom impedansom
 • Merenje frekvencije napona ili struje
 • Min, Max, Peak, Hold funkcija merenja
 • Provera ispravnosti električnih instalacija sa Ok/NOT OK rezultatom prema odgovarajućim direktivama
 • Veliki izbor opcionih eksternih strujnih sondi za merenje AC TRMS, DC, AC+DC kao i udarnih struja
 • Merenje otpornosti
 • Merenje neprekidnosti sa buzzerom
 • Merenje vremena reakcije osigurača RCD-a tipa A, AC sa strujom do 300mA
 • Merenje otpornosti uzemljenja
 • Merenje impedanse L-N, L-L,L-PE krugova sa računanjem struja kvara
 • Merenje Harmonika i THD-a sa funkcijom sortiranja dobijenih vrednosti
 • Prikaz sekvence
 • Baterjsko napajanje 4×1,5V AAA size
 • Dimenzije 175x85x55mm, 0,42kg