• Modovi punjenja baterije CC/CV/PULSNO
 • Modovi pražnjenja baterije CC/CR/CP/PULSNO
 • Opseg napona: 0-1000V
 • Opseg struje: 0-1200A
 • Raspon snage: 0-600kW
 • Brzi odziv i semplovanje
 • Visoka pouzdanost i visoka preciznost
 • Tačnost napona: 0,05% +30mV
 • Tačnost struje: 0,2% +120 mA
 • Modularni dizajn
 • Nadgledanje svih parametara prilikom testiranja u realnom vremenu
 • Zaštuita od prekomernog punjenja/pražnjenja baterije kao i drugih grešaka.
 • Višekanalna operacija sa nezavisnim kontrolama