• Test opterećenja baterije
  • Testiranje napona punjenja
  • Očitavanje kapaciteta, stanja baterije kao i procena životnog veka
  • Direkno očitavanje bez uklanjanja baterije
  • Opseg merenja struje hladnog starta 100 do 1700A
  • Opseg merenja interne otpornosti baterije od 0 do 99,99mR
  • Merenje napona baterije od 4,5V do 30V
  • Kompatibilan sa baterijama na 6/12/24V
  • Dužina kabla na štipaljkama 600mm
  • Dimenzije 143x77x28mm, 0,27kg