• AC, DC,AC+DC modovi rada
 • Izlazni napon 0-600V/0,1V
 • Izlazna struja 0,1-6A/0,01A
 • Izlazna frekvencija 45-1000Hz/0,1Hz
 • Opseg faznog pomeraja 0-359,9°
 • Maksimalna izlazna snaga 600VA
 • DC Ofset funkcija 20mV
 • Integrisan power-metar sa 12 izlaznih parametara
 • Integrisan signal generator
 • Velika biblioteka tipova izlaznih signala uključujući i 30 tipova signala distorzije harmonika
 • List funkcija za kompleksna editovanja izlaznih signala
 • Funkcija analize i simulacija harmonika
 • Mogućnost povezivanja više uredjaja u serijsku vezu
 • Mogućnost 3-faznog izlaza povezivanjem 3 uredjaja
 • OVP,OCP, UVP, OPP, OTP zaštita uredjaja kao i detekcija kvara na sistemu za hladjenje uredjaja
 • Opcioni RS232, CAN, LAN, GPIB, USB-TCM, USB-VCP ili analogni izlaz.
 • Dimenzija 215×44(1U)x450mm, 4,5Kg