• Napajanje snage do 15kVa upakovano u 3 Rack unit veličini
 • Ekran osetljiv na dodir
 • 4 izlazna moda AC, DC, AC+DC, DC+AC
 • Paralelni rad više uređaja do snage od 960kVa kao jedan. Master/slave arhitektura
 • Izlazni napon do 350V (L-N)
 • Izlazna frekvencija od 16-2400 Hz
 • Ugrađen monofazni/trofazni power metar
 • Višekanalni mod rada omogućava konekciju jednog napajanja sa do 3 testirana uređaja (osim za 3/5Kva modele)
 • Merenje i analiza harmonika do 50-reda
 • Simulacija abnormalnih pojava napona
 • Trend analiza
 • Sweeping funkcija izlaznog napona
 • Širok izbor ulaznih/izlaznih trigera
 • Opciona Programibilna izlazna impedansa u skladu sa IEC61000-3-3
 • Integrisan generator proizvolnih signala sa podrškom za uvoz csv. fajlova
 • USB/CAN/LAN/Digital IO interfejsi
 • Opcioni GPIB/Analogni/RS232 interfejsi