• Kompaktni dizajn koji podržava snagu do 6kW u 1 Rack-Unitu
 • Raspon izlaznog napona 10-1500V
 • Raspon struje -720A do 1020A
 • Raspon snage +/-12kW
 • Bi-direkciona izrada omogućava kretanje energije od od mreže ka potrošaču i obratno
 • Master/Slave arhitektura omogućava povezivanje više pojedinačnih napajanja i jedan sistem
 • CC/CV mod rada više jedinica u jednom sistemu
 • Podesiva izlazna impedansa
 • Test punjenja i pražnjenja baterije
 • Simulacija baterije preko odabira modela baterije
 • Biblioteka naponskih kriva po LV123, LV148, DIN40839,ISO-16750-2,SAEJ1113-11, LV124 i ISO21848 standardima
 • Podržana simulacija fotonaponske I-V krive ( samo 85V modeli)
 • List funkcija za brzo editovanje krive izlaznog napona
 • CC/CV/CW/CR mod rada u SINK režimu
 • CC/CV/CW mod rada kao i simulacija DC unutrašnje impedanse u režimu napajanja
 • OVP/OCP/OPP/OTP/power failure/Anti-islanding zaštita uređaja
 • Standardni USB/CAN/LAN/Digital IO komunikacioni interfejsi
 • Opcioni GPIB i RS232 interfejsi