• Broj kanala:2
 • Izlazni napon 0-30V/60V (u zavisnosti od modela)
 • Izlazna struja 0-15A/30A (u zavisnosti od modela)
 • Maksimalna izlazna snaga po kanalu 200W/400W (u zavisnosti od modela)
 • Mogućnost podešavanja tajminga odloženog uključenja među izlazima
 • Podesivo vreme Rise/Fall funkcije kanala
 • List funkcija u 100 koraka omogućava dinamično setovanje rada izlaza
 • Podešavanje CC/CV brzine petlje i prioriteta
 • Podržan CW mod rada
 • Opciona komunikaciona kartica omogućava nezavisnu kontrolu do 16 izlaza (na 8 uređaja)
 • Mogućnost nezavisne kontrole svakog kanala putem računara za sistem do 40 uređaja (80 kanala)
 • Link za sinhronizaciju između uređaja u sistemu
 • OCP/OVP/OTP/OPP/u-max/U-min/Sense/Foldback zaštita kanala
 • Integrisan WEB server za kontrolu putem web-a ( uređaji sa LAN interfejsom )
 • Podržane CANOPEN, LXI, SCPI komande
 • Opcioni RS232, CAN, LAN, GPIB, USB-TCM, USB-VCP, RS485, analogni i IO interfejsi
 • Dimenzije: 1/2 Rack-unit-a, oko 5kg