• Simulacija punjenja vozila – States A,B,C,D
  • Simulacija i provera sigurnosnog zaključavanja
  • Simulacija greške na zaštitnom provodniku (Fault PE)
  • Simulacija greške na CP signalima (Fault E)
  • Monitoring statusa punjenja akvizicijom PWM signala preko C100EV kabla (Type 2 (IEC 62196-2))
  • Simulacija punjenja strujama NC/13/30/32/63A
  • Maksimalni napon na ulazu 415VAC,Phase-Phase,50/60Hz
  • Maksimalni napon na izlazu 10A AC, 240V 50/60Hz
  • Zaštita izlaza brzim osiguračem 10A/250V, 5x20mm