• 7″ WVGA displej 800×480 tačaka
 • 4 kanala
 • Brzina uzorkovanja 1GSa/s (jedan kanal), 500MSa/s (dva kanala), 250MSa/s (svi kanali)
 • Vremenska baza 5ns/div do 50s/div
 • Naponska baza 1mV/div do 10V/div
 • Rezolucija naponske baze 8 bit-a
 • Standardna memorija  24Mpts
 • Funkcija snimanja i reprodukcije signala u realnom vremenu
 • Veliki izbor naprednih triger funkcija
 • Matematičke funkcije, FFT
 • Brzina hvatanja (capture) signala do 30.000 talasnih oblika u sekundi
 • Opciono 16 digitalnih kanala 1GSa/s(8 kanala), 500MSa/s(16 kanala) -(svi modeli osim DS1054Z)
 • Standardna Serial Buses trigering&decoding (РС232, I2C, SPI) funkcija
 • Ugradjen 2-kanalni signal generator 25MHz, 14 bit-a rezolucije (modeli DS1000Z-S)
 • Interfejsi LAN(LXI Core device 2011), USB Host&Device, AUX, opciono USB-GPIB
 • Dimenzije 313x160x122mm, 3.2kg
 • Garancija 3 godine
Modeli DS1000Z-Plus serije
Model: DS1054Z DS1074Z-Plus DS1074Z-S-Plus DS1104Z-Plus DS1104Z-S-Plus
Opseg: 50Mhz 70Mhz 70Mhz 100Mhz 100Mhz
MSO opcija: Ne Da Da Da Da
Signal generator: Ne Ne Da Ne Da