Sastoje se od DSO3064 4-kanalnog osciloskopa i dodatnog pribora u zavisnosti od kompleta.

Pogodni za kontrolu i proveru:

 • Prve dijagnoze (verglanje i izduvnih sistema)
 • Kontrola paljenja (struja/napon)
 • Kontrola senzora (protoka vazduha, bregaste osovine, radilice)
 • BUS dijagnoza (CAN Bus Data View)
 • Performanse (benzin/dizel)
 • Sruja pokretanja i punjenja akumulatora

Osnovne karakteristike osciloskopa:

 • 4 Kanala + EXT
 • Propusni opseg 60Mhz
 • Semplovanje 200MSa/s
 • Memorija 10k-16M po kanalu
 • Naponska baza 10mV/div do 5V/div, 8 bit-a
 • Vremenska baza 5nS/div do 1000S/div
 • Matematičke i FFT funkcije
 • Napajanje 8-36V dc
 • USB 2,0 plug&play interfejs
 • Opciono WIFi i Lan povezivanje sa računarom