• 4.3″ LCD osetljiv na dodir
 • 3 Nezavisna medjusobno izolovana kanala
  – Model DP932A 2×0-32V/3A, 1x6V/3A, 1mV/1mA rezolucije standarno
  – Model DP932U 2×0-32V/3A, 1x6V/3A, 10mV/1mA rezolucije, opciono 1mV/1mA
  – Model DP932E 2×0-30V/3A, 1x6V/3A, 10mV/10mA rezolucije, opciono 1mV/1mA
 • Automatska serijska ili paralelna veza izmedju kanala 1 i 2
 • Nizak nivo izlaznog šuma ˂350µVrms/2mVpp
 • Funkcija arbitrary signal generatora (opciono)
 • Funkcija editovanja signala iz biblioteke ili uvoz novih
 • Memorija za 512 proizvoljnih tačaka i minimalnim vremenom semplovanja od 100ms
 • Naponska/strujna i temperaturna zaštita izlaza
 • LAN, USB, Digital I/O interfejsi
 • Kontrola preko računara
 • Dimenzije 239x157x419mm, 10kg