• Grafički LCD displej sa osvetljenjem 86x51mm
 • Istovremeni prikaz protoka vazduha i temperature
 • Automatsko usrednjavanje
 • USB prikljucak za povezivanje sa računarom
 • Opcioni Datalogger-10 softver za obradu podataka
 • Širok izbor hauba i mernih sondi
 • ABS kućište u IP54 zaštiti
 • Merenje protoka vazduha od 40 do 3500 m³/h
 • Merenje ambijenatlne temperature od 0 do 50°C
 • Merenje temperature:
  K: -200 do 1300°C
  J: -100 do 750°C
  T: -200 do 400°C
  S: 0 do 1760°C
 • Merenje pritiska -2500Pa do +2500Pa

Isporučuje se u kompletu sa haubom 610x610mm, torbom za nošenje i kalibracionim sertifikatom.