• Grafički TFT displej osetljiv na dodir
 • Monofazno i trofazno merenje TRMS AC/DC napona do 1000V
 • Monofazno i trofazno merenje TRMS AC/DC struje do 3000A
 • Monofazno i trofazno merenje AC/DC merenje snage (W, VAR, VA)
 • Monofazno i trofazno merenje AC energije (Wh, VARh, VAh)
 • Monofazno i trofazno merenje faktora snage
 • Analiza harmonika struje i napona do 49 reda
 • Merenje frekvencije 42,5 do 69 Hz
 • Merenje solarne iradijacije preko SOLAR-02 jedinice 0 do 1400 W/m2
 • Merenje solarne iradijacije preko SOLAR-01 jedinice 0 do 120mV
 • Merenje temperature od -20 do 100°C
 • Interna memorija 15Mb proširiva eksternom CF memoriskom karticom ili USB stikom
 • Baterijsko, mrežno ili solarno napajanje
 • USB Port za povezivanje sa računarom
 • TOPVIEW2007 softver za obradu i analizu podataka

Isporučuje se u kompletu sa:

 • SOLAR-02 Daljinskom jedinicom za merenje solarne iradijacije i temperature
 • KIT800 Komplet mernih kablova i konektora
 • HT4005K AC Strujna klešta 0÷200 A AC, 3komada
 • HT4004N DC Strujna klešta 0÷100 A DC
 • HT304: Referetna ćelija sa postoljem i konekcionim kablom
 • PT300N PT1000 sonda za merenje temperature
 • A0055 Mrežno napajanje
 • Li-Ion 3,7V punjive baterije
 • PT400 Olovka za ekran
 • TOPVIEW2007 softver
 • VA300 Torbica za nošenje
 • Kalibracioni sertifikat ISO9000

Dodatna oprema:

 • MPP300 Dodatak za testiranje MPPT-a
 • HT4004P Strujni adapter 0-10, 0-100A, maks. diametar 30mm
 • HT96U AC strujna klešta (uključujući i struje curenja) 0÷1 – 0÷100 – 0÷1000A
 • HT97U AC strujna klešta 0÷10 – 0÷100 – 0÷1000 A AC
 • HT98U AC/DC strujna klešta 0÷1000 A AC/DC
 • HP30C2 AC strujna klešta 0÷200 – 0÷2000 A AC
 • HP30C3 AC strujna kleštas 0÷3000 A AC
 • HTFLEX33D Fleksibilni AC strujni adapter 3000A AC ,maks. diametar 174mm
 • HTFLEX35: Fleksibilni AC strujni adapter 3000A AC,maks. diametar 274mm
 • HT903: Napajanje za strujna merna klešta 3×1-5A/1V
 • SP-0400: Kit za kačenje instrumenta
 • 606-IECN: Magnet za vešanje