• Merenje trenutne, prosečne. Maks/Min. vrednosti intenziteta sunčevog zračenja.
 • Grafički displej
 • Merenje intenziteta u opsegu od 1W/m2 do 1300 W/m2
 • Merenje energije sunčevog zračenja u opsegu od 1Wh/m2 do 500 kWh/m2
 • Spektralni opseg senzora od 400 do 1100nm
 • Memorija merenja: 31 dan ili 44640 izmerenih vrednosti zajedno sa datumom i vremenom merenja
 • Tačnost merenja 5%
 • Mogućnost merenja energije sunčevog zračenja u intervalu do 72h i memorisanje izmerene vrednosti nakon isključenja instrumenta.
 • USB Port za povezivanje sa računarom
 • Softver za prenos i obradu sačuvanih podataka
 • Baterijsko napajanje sa autonomijom rada do 72h ili napajanje preko opcionog naponskog adaptera
 • Sertifikat o kalibraciji
 • Isporučuje se u kompletu sa transportnim koferom, Mini USB kablom i softverom.

Opciono:

 • Napojni adapter,
 • Tronožac,
 • Kit za fiksiranje senzora na solarne panele,
 • Ekstenzija mernog kabla 5m/10m ili po zahtevu