• Integrisan dinamički PID TVOC senzor opsega 0-20.000ppb ili 0-200ppb
 • Mogućnost ugradnje do 3 aktivna senzora
 • Širok izbor izmenjivih senzora TVOCs, CO2,CO, Formaldehyde, NO2,NO, O2,O3 (Ozone), SO2,H2S
 • Merenje ambijentalne temperature -40.00 °C do 125.00 °C
 • Merenje temperaure preko eksterne sonde K tipa 0-1100°C
 • Merenje vlaznosti vazduha 5.00 % RH do 95.00 % RH
 • Merenje barometrijskog pritiska 260.00 mbar do 1260.00 mbar
 • Merenje diferencijalnog pritiska 0.00 mbar do 80.00 mbar
 • Kalkulacija brzine strujanja vazduha 0.00 m/s do 91.00 m/s preko opcionih Pitot senzora
 • Prikaz merenja u ft/sec, inH2O, mg/m³, ppb, °F, μg/m³, °C, % RH, %, ppm, mbar
 • Funkcija snimanja podataka u realnom vremenu
 • Velika interna memorija ( 2000 testova )
 • Integrisana aktivna pumpa za uzorkovanje
 • Bezicna BLT komunikacija sa racunarom i stampacem
 • Isporučuje se sa ” Real-time” softverom za prenos, čuvanje i obradu podataka na računaru
 • Opcioni BLT štampač
 • Zastitna guma koja se nalazi na uredjaja