• Grafički LCD displej 128×64 pixel-a
 • Merni opseg od 0,1 do 200000 Lux (0,01 do 18585Fc)
 • Merni senzor: Silikonska foto dioda
 • Prikaz ternutnih/maksimalnih/minimalnih vrednosti
 • Mogućnost vremenski programiranog merenja sa prikazom prosečnih vrednosti u trajanju od 4h30min do 99 dana.
 • Mogućnost relativnog merenja u referentnoj tački
 • LLX200 softver omogućava kreiranja izvestaja merenja
 • Kolorni prikaz izveštaja u zavisnoti od nivoa osvetljenja u prostoriji
 • Kalkulacija MIN/AVG odnosa za odredjivanje osvetljenja u radnim stanicama po standardima:
 • NF EN 12464-1 Unutrašnje osvetljenje radnih prostorija
 • NF EN 12464-2 Spoljasnje osvetljenje radnih prostorija
 • NF EN 12193 Osvetljenje sportskih objekata
 • Mini USB port za napajanje i prenos podataka na računar
 • Trajanje baterija od 72h kontinualnog merenja

Isporučuje se u kompletu sa tvrdim koferom, LLX200 softverom i kalibracionim sertifikatom