• Pogodan za merenje osvetljaja u kancelarijama, sportskim i trgovačkim centrima
  • Merni opseg od 0,1 do 150000 Lux (0,01 do 13940Fc)
  • Grafički LCD displej 128×64 pixel-a
  • Merni senzor: Silikonska foto dioda
  • Mogućnost vremenski programiranog merenja sa prikazom prosečnih vrednosti u trajanju od 3 dana.
  • Prikaz MIN/MAX/AVG rezultata
  • Mogućnost napajanja preko USB porta
  • Trajanje baterija od 72h kontinualnog merenja

Isporučuje se u kompletu sa tvrdim koferom i kalibracionim sertifikatom