• Dvostruki LCD displej 45×28,5mm
 • Broj Termo-par ulaza 2
 • Memorija 20,000 zapisa
 • Radna frekfencija 868MHz
 • Domet do 300m
 • Podešavanje intervala uzorkovanja od 1s do 24h
 • Kompatibilan sa termoparovima:
  K: -200 do +1000 °C
  J: -100 do +750 °C
  T: -200 do +400 °C
  S: 0 do +1760 °C
 • 5 modova snimanja: vremenski definisano, Min, Max, AVG, Monitoring
 • Samostalni mod rada ili rad u mreži
 • Mogućnost slanja e-mail poruke u slučaju alarma
 • KILOG RF softver za upravljanje i prenos podataka, omogućava umrežavanje do 100 Kistock RF Dataloggera
 • Opcioni DATACOLLECTOR omogućava skupljanje podataka do 500,000 vrednosti sa jednog ili više dataloggera i njihovo štampanje preko prenosnog printera KNT310.
 • Opcioni kalibracioni sertifikat
 • ABS kućište komplementarno sa zahtevima okruženjau prehrambenoj industriji (IP54 Zaštita)
 • Baterijsko napajanje sa autonomijom rada do 3 godine
 • Isporučuje se u kompletu sa magnetnim nosačem