• Grafički displej 54x50mm
 • Izmenjivi O2 i CO-H2 senzori
 • Zaštita senzora automatskim zaustavljanjem pumpe
 • Merenje temperature ambijenta, gasova internim (NTC) ili eksternim (PT100) senzorima
 • Merenje diferencijalnog pritiska na instalacijama
 • Kalkulacija parametara efikasnostisistema i gubitaka na instalacijama
 • Širok izbor ekternih opcionih sondi za merenje CO, CO2, temperature
 • Eksterni filter kondenza
 • Opcioni IR printer za štampanje
 • 2G memorije (100,000 podataka)
 • Interna baza podataka za 15 najčešćih goriva sa mogučnošću dodavanja jos 5 novih
 • USB interfejs za povezivanje sa računarom.
 • Opcioni Bluetooth modul za prenos podataka na tablet uredjaj ili pametni telefon (android ili IOS)
 • LIGAZ2 Softver za štampanje izveštaja merenja
 • Baterijsko napajanje sa punjivom Li-Ion baterijom 6V/1,5A
 • Dimenzije 240x100x80mm, 660gr
 • Kućište izradjeno od ABS-a u IP40 zaštiti
 • Isporučuje se kompletu sa transportnom torbom, 180mm sondom, softverom,2x1m silikonskim crevom, punjačem, USB kablom i sertifikatom proizvodjaca