• Kolorni TFT displej 3,5″
 • Kućište za prihvat do 4 senzora
 • Isporučuje se sa O2-LV(Long life senzor),CO-H2,NO, NO2 ili SO2 (po izboru) senzorima
 • Zaštita senzora elektromagnetnim ventilom
 • Merenje temperature ambijenta, gasova internim (NTC) ili eksternim (PT100) senzorima
 • Merenje temperature ambijenta, gasova internim (NTC) ili eksternim (PT100) senzorima
 • Merenje diferencijalnog pritiska na instalacijama
 • Kalkulacija parametara efikasnostisistema i gubitaka na instalacijama
 • Širok izbor ekternih opcionih sondi za merenje CO, CO2, temperature ili detekciju curenja gasa
 • Sirok izbor izmenjivih sondi za uzorkovanje gasa 180/300/750/1000mm dužine
 • Ugradjena LED lampa za rad u noćnim uslovima
 • Ugradjen filter kondenza sa alarmom
 • Integrisan printer za štampanje rezultata merenja
 • 2G memorije (100,000 podataka)
 • Interna baza podataka za 15 najčešćih goriva sa mogučnošću dodavanja jos 5 novih
 • USB interfejs za povezivanje sa računarom.
 • Opcioni Bluetooth modul za prenos podataka na tablet uredjaj ili pametni telefon (android ili IOS)
 • LIGAZ2 Softver za štampanje izveštaja merenja
 • Opcioni LOGAZ2 softver za prenos i obradu podataka, kreiranje baze podataka i inspekcije
 • Baterijsko napajanje sa punjivom Li-Ion baterijom 6V/1,5A ili preko mreže 100-240V/50-60Hz
 • Dimenzije 331x112x86mm, 1120gr
 • Kućište izradjeno od ABS-a u IP40 zaštiti
 • Isporučuje se kompletu sa transportnom torbom, 300mm sondom, softverom,setom za merenje dif. pritiska, punjačem, USB kablom i sertifikatom proizvodjaca