• LCD displej 54x50mm
  • Izmenjivi O2, Co senzori
  • Merenje koncentracije O2 od 0-21%
  • Merenje koncentracije CO od 0-8000ppm
  • Kalkulacija vrednosti CO2 od 0-99%vol
  • Merenje temperature gasa preko Termopar sonde -100°C do +1250°C
  • Merenje temperature ambijenta NTC senzorom -20°C do +120°C
  • Merenje diferencijalnog pritiska od -20000Pa do +20000Pa
  • Kalkulacija faktora gubitaka, efikasnosti kao i viška vazduha
  • Baterijsko napajanje sa autonomijom rada od 10h

Isporučuje se u kompletu sa: transportnom torbom, USB kablom za punjenje baterija, mrežnim adapterom, kalibracionom izjavom proizvodjaca.

Opcioni pribor:
SKCLD150 Temperaturna sonda K tipa
KPD-15 Kit za merenje diferencijalnog pritiska
KEG Kit za proveru zaptivenosti gasnih instalacija
PMO Ručna pumpa
CPAK Magnetni nosač
KDIP Eksterni printer