• Ekran osetljiv na dodir sa jednostavnim korisničkim interfejsom
 • Kompaktna izvedba 6kVa u 2 rek-junita, 15kVa u 3 rek-junita.
 • Master/Slave paralelna konekcija više jedinica do snage od čak 960kVa
 • Izlazni napon do 350V L-N
 • Izlazna frekvenca od 16-2400Hz u modu izvora napajanja
 • Izlazna frekvenca od 16-500Hz u modu rada veštačkoh oprerećenja
 • AC/DC/AC+DC/DC+AC izlazni modovi rada kod režima rada kao izvor napajanja
 • CC/CR/CP/CV modovi rada u modu rada veštačkoh oprerećenja AC mod
 • CC/CP/CR/CS/CC+CR/CE modovi rada u modu rada veštačkoh oprerećenja DC mod
 • Funkcija pojačivača snage kod PHiL aplikacija
 • Islanding test mod rada
 • Podržava podešavanje R/L/C/ parametara kao i parametara aktivne i reaktivne snage
 • Multikanalna funkcija omogućava istovremeno testiranje do 3 potrošača
 • Master/Slave struktura povezivanja do snage od 960kVa
 • Visoko efikasno regenerativno svojstvo
 • Monofazni,3-fazni, reverzna faza modovi rada
 • Podržane LIST/Sweep/Surge&Sag funkcije editovanja izlaznog talasnog oblika
 • Bogata baza talasnih oblika izlaznog signala
 • Funkcija simulacije i analiza harmonika do 50-tog reda
 • Podržan import talasnih oblika u CSV formatu
 • Višeslojna zaštita uređaja uređaja i komunikacionih interfejsa
 • Podešavanje faze 0-360°
 • USB/CAN/LAN/Digital IO interfejsi
 • Opcioni GPIB interfejs