• Ekran osetljiv na dodir sa jednostavnim korisničkim interfejsom
  • Kompaktna izvedba 6kVa u 2 rek-junita, 15kVa u 3 rek-junita.
  • Master/Slave paralelna konekcija više jedinica do snage od čak 960kVa
  • Izlazni napon do 350V L-N
  • Izlazna frekvenca od 16-2400Hz u modu izvora napajanja
  • Izlazna frekvenca od 16-500Hz u modu rada veštačkoh oprerećenja
  • AC/DC/AC+DC/DC+AC izlazni modovi rada kod režima rada kao izvor napajanja
  • CC/CR/CP/CV modovi rada u modu rada veštačkoh oprerećenja AC mod
  • CC/CP/CR/CS/CC+CR/CE modovi rada u modu rada veštačkoh oprerećenja DC mod
  • Funkcija pojačivača snage kod PHiL aplikacija
  • Islanding test mod rada
  • Podržava podešavanje R/L/C/ parametara kao i parametara aktivne i reaktivne snage
  • Multikanalna funkcija omogućava istovremeno testiranje do 3 potrošača
  • Master/Slave struktura povezivanja do snage od 960kVa
  • Visoko efikasno regenerativno svojstvo
  • Monofazni,3-fazni, reverzna faza modovi rada
  • Podržane LIST/Sweep/Surge&Sag funkcije editovanja izlaznog talasnog oblika
  • Bogata baza talasnih oblika izlaznog signala
  • Funkcija simulacije i analiza harmonika do 50-tog reda
  • Podržan import talasnih oblika u CSV formatu
  • Višeslojna zaštita uređaja uređaja i komunikacionih interfejsa
  • Podešavanje faze 0-360°
  • USB/CAN/LAN/Digital IO interfejsi
  • Opcioni GPIB interfejs