• Simulacija I-V karakteristika silikonskih, GaAs i drugih tipova panela
 • Integrisan Solar Array softver za simulaciju realnih parametara
 • Višekanalna kontrola
 • DC izlaz do 1500V podržava simulaciju serija panela
 • Izlaz sa fiksnom ili promenjivom impedansom za simulaciju CC, CV, CP izlaza
 • Simulacija I-V katakteristika pod različitim uslovima temeprature i svetlosti
 • 500kHz dinamička brzina petlje sa podržanim MPPT-om do 250Khz
 • 250Khz dinamički opseg promene MPPT-a
 • Grafički interfejs sa prikazom MPPT statusa invertora u relnom vremenu
 • Mogučnost snimanja signala radi kasnije analize
 • Standardni USB, Lan, Difital I/O interfejsi sa podržanim SCPI komandama
 • Dimenzije 450x214x88mm, 9kg