• Četvororedni LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
  • Opseg merenja od 0,05 do 70m
  • Tačnost ±1,5mm
  • Rezolucija 0,001m
  • Bluetooth konekcija 3,0EDR, dometa do 10m
  • Baterijsko napajanje sa autnonomijom rada od preko 8000 merenja
  • ABS kućište sa IP54 zaštitom
  • Dimenzije instrumenta 135x53x30mm, 160gr