Koristi se za brzu kontaktnu ili beskontaktnu detekciju prisustva napona, kao i brzu indikaciju smera faza u trofaznim električnim sistemima.

  • Detekcija napona 100-1000Vac
  • Frekventni opseg 50/60Hz
  • Ugradjena lampa za rad u mračnim prostorijama
  • Crvena lampica za indikaciju ne-koretnog rasporeda faza
  • Zelena lampica za indikaciju koretnog rasporeda faza
  • Zaštita CAT IV 1000V, IEC/EN61010-1