TX5000 Predajnik

 • Snaga predajnika 01W/05W selektivno
 • Radna frekvencija 32.768kHz
 • Baterijsko napajanje 6×1.5V
 • Autonomija rada do 40h
 • Mehanička zaštita IP56

RX5000 Prijemnik

 • LCD displej
 • Frekventni opseg:
 • Radio mod rada 15Hz-23kHz/120dB, osetljivost >20µA
 • Mrežni mod rada 50/60Hz/130dB, osetljivost >7µA
 • Mod rada sa predajnikom 32,768kHz/120dB. osetljivost >5µA/
 • Dubina 0.3-5m za pronalaženje kabla
 • Dubina 0.3-7m za pronalaženje sonde
 • Tačnost merenja dubine 0,1m
 • Baterijsko napajanje 10×1,5V
 • Autonomija rada do 40h
 • Mehanička zaštita IP67

Isporučuje se u kompletu sa:

 • TX5000 Predajnikom
 • RX5000 Prijemnikom
 • 2x Kabal sa aligator štipaljkama 2m dužine
 • 1x Kabal sa aligator štipaljkama 10m dužine
 • 1x Metalna sonda
 • baterijama za predajnik i prijemnik

Dodatna oprema:

 • 100mm Klamp za induktivnu konekciju
 • Set konektora za konekciju sa telefonskim ili TV kablovima
 • Fleksibilna sonda za lokalizaciju nemetalnih objekata
 • Baterijski predajnik za lokalizaciju nemetalnih objekata