• LCD ekran, 6 digita, 4000 cifara
 • Interval semplovanja 2,5 Sa/sec
 • Merni opseg merenja osvetljenosti 0,01-400Klux/40Kfc
 • Tačnost ±(3% od očitane vrednosti)
 • Opseg udaljenosti merenja intenziteta svetla od 0,01m do 30,47m
 • Funkcija merenja iluminacije na LED izvorima svetla=
 • Spektralni odziv CIE Foto-optička kriva
 • HOLD/Max/Min,AVG funkcije merenja
 • Automatski izbor opsega
 • Interna memorija za 99 merenja
 • Beterijsko napajanje 1x9V sa autonomijom rada od 180h sa isključenim ekranom
 • Funkcija automatskog gašenja nakon 5 minuta mirovanja
 • Dimenzije uređaja: 190x65x45mm
 • Dimenzije senzora: 110x60x35mm
 • Težine 255gr
 • Garantni period: 2 godine