• Namenje je za kontaktno merenje temperaure, temperature vazduha i tečnosti.
 • LCD displej
 • Prikaz temperature u °C ili °F
 • Opseg merenja sondom K tipa -200÷1370°C
 • Opseg merenja sondom J tipa -200÷1050°C
 • Rezolucija merenja 0,1°C
 • Tačnost merenja ±(0.05% rdg+0.7°C)
 • MIN/MAX/AVG funkcija merenja
 • DATA HOLD funkcija
 • Indikcija istrošenosti baterije
 • Auto Power Off funkcija nakon 15 minuta ne korišćenja
 • Baterijsko napajanje sa autonomijom rada od 200h

Isporučuje se u kompletu sa torbom za nošenje i temp. sondom K tipa.

Dodatna oprema

 • TK107 Sonda za merenje temperature gasova i vazduha -40÷800°C (200×1,5mm)
 • TK108 Sonda za merenje temperature tečnosti -40÷800°C (200x3mm)
 • TK109 Sonda za merenje temperature tečnosti -40÷800°C (200x4mm)
 • TK110 Sonta za merenje temperature površina -40÷400°C (200x5mm)
 • TK111 Sonta za merenje temperature površina pod uglom od 90° -40÷400°C (260x5mm)