• 1 kanal
  • Frekventni opseg 25Mhz
  • Naponska rezolucija 12 bit-a
  • Amplituda napona ±3,5V maks.
  • Struja izlaznog signala 50mA
  • Dužina izlaznog signala 4KSa
  • Integrisan brojač DC do 50MHz, 400mVpp~18Vpp,
  • Programibilni Pattern generator
  • Mogućnost povezivanja više generatora na jedan PC i preko USBXITM porta i dobijanja višekanalne platforme.
  • Plug & Play USB interfejs