• TFT LCD displej 4,3″ osetljiv na dodir
 •  Test neprekidnosti zaštitnog provodnika stujom od 200mA
 •  Test neprekidnosti zaštitnog provodnika stujom većom od 10A, V ˂ 12Vac
 •  Test neprekidnosti zaštitnog provodnika stujom većom od 25A, V ˂ 12Vac
 •  Merenje otpora izolacije naponima 100/250/500/1000Vdc
 •  Merenje dielektrične čvrstoće sa programibilnim naponom od 250 do 5100Vac
 •  Merenje vremena pražnjenja interne kapacitivnosti
 •  Merenje struja curenja i potrošnje, kao i aktivne i prividne snage potrošača preko ugradjene testne utičnice
 •  Merenje struje curenja preko eksternih strujnih transduktora HT96U(opcioni)
 •  Merenje vremena okidanja zaštitnih uredjaja (RCD), A,AC,B tipa strujom do 1000mA
 •  Merenje impedanse strujnog kruga ili petlje kvara sa kalkulacijom vrednosti struje
 •  Merenje impedanse petlje linije ili kvara u visokoj rezoluciji uz opconi IMP57 pribor
 •  Testiranje zaštitnih osigurača B,C,D karakteristika, minijaturnih prekidača (MCB) K tipa, kao i topljivih osigurača gG i aM tipa.
 •  I2T test za verifikaciju uslova prilikom kratkog spoja
 •  Selekcija dužine, tipa i vrste izolacije kablova pod testom
 •  Selekcija vremena isključenja u slučaju kvara uredjaja pod testom
 •  Indikacija smera faza
 •  Merenje otpora tla
 •  Interna memorija za memorisanje do 999 merenja
 •  3XUSB, Bluetooth, interfejs
 •  Mrežno napajanje 207-253Vac, 50-60hz, 16A
 • Dimenzije 400x300x170mm. 15kg

Isporučuje se u kompletu sa:

 • Napojnim kablom
 • 2x testni kabal crveni 3m
 • 1x testni kabal crni 3m
 • 1x testni kabal zeleni 3m
 • C2033X Testni trižični kabal sa šuko utičnicom
 • 2x testni kabal za napone 5kv
 • 3x testni provodnik CAT III
 • 3x testni provodnik CAT II
 • 3x Aligator štipaljke
 • TOPVIEW2007 : Windows softver + USB kabal C2007
 • Torba za nošenje instrumenta i pribora
 • ISO9000 kalibracioni sertifikat

Opcioni pribor:

 • IMP57 Pribor za merenje LINE/LOOP impedanse u visokoj rezoluciji
 • HT96U Strujni klamp transduktor 1-100-1000A ac, otvor klampa 54mm