• LCD displej sa 4 cifre
 • Kompatibilan sa K,J,T termoparovima
 • Merni opseg od 0-200°C
 • Rezolucija prikaza 0,5°C
 • Tipična tačnost 1°C
 • Memorija za 32.510 očitavanja
 • Besplatan EasyLog softver za prenos i obradu podataka na računaru
 • Prikaz trenutnih, maksimalnih ili minimalnih vrednosti
 • Isporučuje se sa TC sondom K tipa na kablu dužine 1,5m
 • Podesiv interval uzorkovanja u intervalu od 1s do 12h
 • Trenutno ili odloženo pokretanje
 • Korisničko podešavanje High/Low alarma
 • Prikaz statusa preko led dioda
 • Litijumska baterija 3V6 1/2AA
 • Tipično trajanje baterija 2 godine
 • Dimenzije 135x24x21mm
 • Garantni period 12 meseci