• LCD ekran
 • Merni opseg  -35°C do +80°C
 • Rezolucija 0.5°C
 • Tipična tačnost ±0.5°C
 • Memorija za 16,382 očitavanja
 • Besplatan EasyLog softver za prenos i obradu podataka na računaru
 • Baterijsko napajanje 3V61/2AA size sa autonomijom od 3 godine
 • Podesiv interval uzorkovanja u intervalu od 10s do 12h
 • Korisničko podešavanje High/Low alarma
 • Svetlosna signalizacija alarma i trenutnog statusa
 • Kućište u IP67 zaštiti
 • Dimenzije 120x25x22mm
 • Garantni period 12 meseci