• Merni opseg od -30°C do+60°C
 • Rezolucija prikaza 0.1°C
 • Tačnost ±0.5°C
 • High/low alarm
 • Memorija od 32,600 očitavanja omogućava snimanje 220 dana sa intervalom uzorkovanja od 10minuta.
 • U ponudi su 4 modela datalogera sa prekonfigurisanim alarmima i intervalima merenja za monitoring temperature:
  Zamrznutih proizvoda (-20 do -16°C)
  Rashladjenih proizvoda (2-8°C)
  Proizvoda u sazrevanju (12-14°C)
  Farmaceutskih proizvoda koji se čuvaju u ambijentalnim uslovima (8-25°C)
 • Opciona mogučnost dodavanja i drugih vrednosti alarm po zahtevu
 • Svetlosna signalizacija ukoliko temperatura izadje van konfigurisanog opsega.
 • Trajanje baterije 12 meseci
 • IP 67 zaštita datalogera (uz korišćenje opcionih vrećica)
 • Garantni period 12 meseci