• Merni opseg od -18 do +55°C
 • Rezolucija merenja 0,1°C
 • Tipična tačnost ±0.5°C
 • Podesiv interval uzorkovanja u intervalu od 10s do 12h
 • Snimanje podataka na EasyLog Cloud
 • Pristup podacima sa bilo kojeg web pretraživača ili preko preko EasyLog cloud app-a
 • Korisničko podešavanje High/Low alarma zvučno, svetlosno ili e-mail obaveštenje u slučaju alarma
 • Napajanje preko baterije 4×1,5V AA size ili preko mreže uz opcioni adapter
 • Baterijsko napajanje 4×1.5V AA size sa autonomijom rada oko 2 godine
 • Mogućnost napajanja preko mreže uz opcioni adater
 • Dimenzije 93x93x32mm
 • Garantni period 12 meseci
 • Radna temperatura okoline -18 do +55°C