• Merni opseg temperature od -30°C do+60°C/0,1°C
 • Tačnost ±0.5°C
 • Merni opseg relativne vlage 0-100%Rh/0,1%Rh
 • Tačnost ±2%Rh
 • High/low alarm
 • Memorija od 32,637+32,637 očitavanja za temperaturu i vlagu omogućava snimanje 220 dana sa intervalom uzorkovanja od 10minuta.
 • U ponudi su 3 modela datalogera sa prekonfigurisanim alarmima i intervalima merenja za monitoring temperature:
  Zamrznutih proizvoda (-20 do -16°C)
  Rashladjenih proizvoda (2-8°C)
  Proizvoda u sazrevanju (12-14°C)
  Farmaceutskih proizvoda  (8-25°C)
  Transport krvi (1-10°C)
  Transport krvnih pločica (20-24°C)
 • Opciona mogućnost dodavanja i drugih vrednosti alarma po zahtevu
 • Svetlosna signalizacija ukoliko temperatura izadje van konfigurisanog opsega.
 • Trajanje baterije 12 meseci
 • IP 67 zaštita datalogera (uz korišćenje opcionih vrećica)
 • Garantni period 12 meseci